طرح گرافیکی، فرآیند ارتباط تصویری است که می خواهد پیامی را از طریق بصری در کوتاه ترین زمان ممکن به مخاطب برساند.

در طراحی گرافیک، حیطه ها و تخصصهای مختلفی وجود دارد:

  • طراحی پوستر
  • طراحی جلد
  • طراحی نشان (logo)
  • طراحی آگهی تبلیغاتی
  • صفحه آرایی
  • طراحی صفحات وب
  • طراحی تبلیغاتی (کاتالوگ، بروشور، فلدر، اوراق اداری و …)