امروزه اهمیت برندینگ و فعالیت های مرتبط با برند سازی، بر هیچ کسی پوشیده نیست.مطابق با تعریف انجمن بازاریابی آمریکا AMA هویت یک برند یا همان برندینگ مجموعه ای متشکل از اسم، لوگو، علامت یا مشخصه، طراحی، رنگ بندی و یا ترکیبی از آنهاست که برتری ها و خدمات هر تجارتی را هویت می بخشد. در عمل برندینگ تفاوت های شما را با شرکت های دیگر مشخص میکند.

با در اختیار داشتن یک برنامه مسنجم برندسازی، می توان به دستیابی به دستاورد های زیر امیدورار بود :
⦁ پیام و شعار شما را بخوبی منتقل میکند
⦁ اعتبار شما را تایید کرده و افزایش میدهد
⦁ هویت مناسب برند مشتریان را براحتی متقاعد خواهد کرد
⦁ وفاداری مشتریان به شما را افزایش میدهد
⦁ برقرای ارتباط عاطفی و ایجاد حس شناخت در مشتریان